Ankerstaat 18 Ulft
Google streetview afbeelding

Rapportage

Ankerstraat 18, Ulft, Nederland

Gegevens
Werkdatum
11-07-2018
Werkbon nummer
184546
Opdrachtgever
Wonion
Postbus 145
7070 AC Ulft
Contactpersoon
Werkadres
Fam. Heveling-Schut
Ankerstraat 18, Ulft, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Ontstoppen keukenafvoer en inspecteren riolering

Bevindingen

Keuken verstopping verholpen, er kwam zand mee tijdens het ontstoppen. ook achter bij de schuur wil water bij putje ook niet meer weg. Rioolinspectie uitgevoerd, hierop is te zien dat de afvoer ter hoogte van de keuken kapot is, er zit een gat onder in de leiding. leiding is van asbest. ook voor in de tuin ligt nog ca. 3 m1 gresriool.

Advies

Advies is om de riolering voor in de tuin te vernieuwen voor PVC. aansluitend de leiding onder de woning te relinen tot achter in het putje.