Haverkamp 48 Gendringen
Google streetview afbeelding

Rapportage

Haverkamp 48, Gendringen, Nederland

Gegevens
Werkdatum
14-11-2018
Werkbon nummer
187163
Opdrachtgever
Gemeente Oude IJsselstreek
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Contactpersoon
Werkadres
Fam. Smit
Haverkamp 48, Gendringen, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Inspectie riolering in verband met meerdere malen verstoppingen

Bevindingen

Verzakking in de riolering buiten. volgens bewoners is dit precies bij de gemeentegrens. dit zou betekenen dat de verzakking op gemeentegrond zit.

Advies

Advies is de riolering vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool opnieuw te leggen zodat het afvalwater op een goede manier naar het hoofdriool loopt.