Inspectie Elver Linde 1 t/m 6
Google streetview afbeelding

Rapportage

Nieuw Wehlseweg 14, Wehl, Nederland

Gegevens
Werkdatum
01-11-2018
Werkbon nummer
186813
Opdrachtgever
Elver
Nieuw wehlseweg 14
Contactpersoon
P.Zilvold
pzilvold@elver.nl
Werkadres
Elver
Nieuw Wehlseweg 14, Wehl, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Bepalen of de riolering al gescheiden is aangebracht.

Bevindingen

Alles loopt op een gezamenlijke leiding naar voren en gaat naar het hoofriool aan de Nieuw Wehlseweg (zie tekening)
Riool is dus niet gescheiden

Advies

In de toekomst het riool vuilwater en Hemelwater gescheiden aanbieden.