Kampsingel 7 Zevenaar
Google streetview afbeelding

Rapportage

Kampsingel 7, Zevenaar, Nederland

Gegevens
Werkdatum
05-12-2018
Werkbon nummer
187756
Opdrachtgever
Pola Zevenaar B.V.
Postbus 214
6900AE Zevenaar
Contactpersoon
Jort van de Poel (Jumbo)
Werkadres
Jumbo Zevenaar
Kampsingel 7, Zevenaar, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Verstopping afvoer koelingen

Bevindingen

03-12-18
Afvoer koeling, geprobeerd onder de koeling druk te zetten op de afvoer.
Terug om buiten leiding op te graven en vanaf daar de leiding door te spuiten.
04-12-18
Leiding opgegraven en vanbuiten af geprobeerd door te spuiten niet gelukt, deze zat niet aan gesloten. zie foto’s.
05-12-18
Verder onderzoeken, leiding langs de zijkant geïnspecteerd.
Leiding in winkel geïnspecteerd, staan allemaal vol.
Één leiding is 16 meter in te komen, andere 23 meter en alles staat vol water.
Hebben van binnen op verschillende leidingen waterdruk opgezet, er komt nu niets meer omhoog (+/- 800liter er in gespoten, maar weten niet waar het blijft)
Koeling van de oude slagerij was niet meer aangesloten, deze wel weer aangesloten. zie foto’s.