Kervelveld 3 Doetinchem
Google streetview afbeelding

Rapportage

Kervelveld 3, Doetinchem, Nederland

Gegevens
Werkdatum
12-03-2019
Werkbon nummer
191418
Opdrachtgever

Kervelveld 3
7006 TA Doetinchem
Contactpersoon
Werkadres
M. Bollen
Kervelveld 3, Doetinchem, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Inspectie in verband met muffe lucht van riool in de kruipruimte

Bevindingen

Douche leiding met camera bekeken, wastafel leiding met camera bekeken. Onder de vloer bij t-stuk nat en vliegjes. Eerst lekte het toen weer niet. HWA’s gecontroleerd, hier bij een t stuk gescheurd bij de hoofd leiding. Deze loopt op de fundatie, deze is erg nat hier komen ook de vliegjes van.

Boven bij de muur zijn twee nat tot vochtige plekken, de oorzaak hiervan moet gezocht worden bij de badkamer of van buitenaf, dit is nog niet duidelijk.

Advies

Advies is om de leiding van binnenuit te repareren door middel van een liner. hiervoor zouden wij een offerte kunnen aanleveren.

Voor de vochtplekken van de muur zal een verder onderzoek nodig zijn.