Logistiekstraat 4 ’s Heerenberg
Google streetview afbeelding

Rapportage

Logistiekstraat 4, 's-Heerenberg, Nederland

Gegevens
Werkdatum
05-11-2018
Werkbon nummer
186942
Opdrachtgever
Tara Bouw
Innovatieweg 20
7007 CD Doetinchem
Contactpersoon
Dhr. B. Slotboom
0314354676
info@tarabouw.nl
Werkadres
Hellman Nightstar
Logistiekstraat 4, 's-Heerenberg, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Onderzoek of bestaande leiding rond 200 aangesloten is op het vuilwaterriool

Bevindingen

Rond 200mm riolering geïnspecteerd, riool is aangesloten op vuilwater riool van de gemeente

Er zit een stootrand in de 200mm riolering, met veel moeite camera hier langs kunnen krijgen. ook zit er een verloop van 200 naar 160

Advies

Advies is om de stootrand te verwijderen, hier loopt de camera op vast.

Overleg over het verloop van 200 terug naar 160.