M18111 1187 Ruys de Beerenbrouckstraat 108 Zutphen
Google streetview afbeelding

Rapportage

Ruys de Beerenbrouckstraat 108, Zutphen, Nederland

Gegevens
Werkdatum
12-11-2018
Werkbon nummer
187197
Opdrachtgever
Stichting Sensire
Postbus 123
7050AC Varsseveld
Contactpersoon
Stella Platter
0651913980
Werkadres
Sensire thuiszorg gemeente Zutphen
Ruys de Beerenbrouckstraat 108, Zutphen, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Alle toiletten zitten verstopt.

Bevindingen

Verstopping van zowel dames-, heren-, als mede invalide toiletten verholpen. Leidingen geïnspecteerd, kalkvorming liggende standleiding.

Advies

Advies kalk verwijderen met pikoon. (frees)