Meester Reigersstraat 14 Ulft
Google streetview afbeelding

Rapportage

Meester Reigersstraat 14, Ulft, Nederland

Gegevens
Werkdatum
29-04-2019
Werkbon nummer
192511
Opdrachtgever
T. Mesink
Meester Reigersstraat 14
7071XS Ulft
Werkadres
T. Messink
Meester Reigersstraat 14, Ulft, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Inspectie i.v.m. verstopping keukenafvoer.

Bevindingen

Aan voorzijde van de woning put opgegraven en vanaf daar de afvoer ontstopt. Tijdens ontstoppen kwam er ophoogzand mee.
Met camera leiding geïnspecteerd, leiding is van asbest.
Onder de keukenafvoer is de leiding doorgesleten, en zit er een gat in de asbest leiding. Onder de woning zit geen kruipruimte

Advies

Een deelrenovatie liner (kous) plaatsen.

Download offerte