Molenweg 17 Kilder
Google streetview afbeelding

Rapportage

Molenweg 17, Kilder, Nederland

Gegevens
Werkdatum
21-01-2019
Werkbon nummer
190436
Opdrachtgever
Gemeente Montferland
Postbus 47
6940 BA Didam
Contactpersoon
Werkadres
Dhr. Smeenk
Molenweg 17, Kilder, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Inspecteren bestaande vrijvervalriolering

Bevindingen

Inspectie bestaande vrijvervalriolering. riolering ligt voor ca 7 meter verzakt onder de stelconplaten.

Advies

Het laatste deel van de leiding zal opgehaald moeten worden, wellicht is het nodig om tot aan de pompput de leiding te vernieuwen. ook zal het niveau van de pompput bekeken moeten worden.