Ruimzichtlaan 155 Doetinchem.
Google streetview afbeelding

Rapportage

Ruimzichtlaan 155, Doetinchem, Nederland

Gegevens
Werkdatum
06-11-2018
Werkbon nummer
187075
Opdrachtgever
Graafschap College
Ruimzichtlaan 155
7001KD Doetinchem
Contactpersoon
Gerard vriezen
0640853322
Werkadres
Graafschap College
Ruimzichtlaan 155, Doetinchem, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Verstopping dames toilet

Bevindingen

Afvoer in de binnentuin vrij gegraven en HD door gespoten.

Met camera riolering geïnspecteerd, zware kalk afzetting in de buis en afvoer ligt zwaar verzak

Advies

Advies is om riolering van dames en heren toilet groep te vernieuwen.
Twee opties:
-Afvoer van dames en heren toilet groep op pakken en een nieuwe afvoer naast oude te leggen op goed afschot richting de loop gang, en oude gedeelte laten liggen omdat hier nog meerdere HWA’s op uit lopen. Tijdens deze werkzaamheden oude buis HD reinigen omdat hier nog kalk in zit.

-Afvoer van loop gang richting aansluiting tot heren toilet groep vernieuwen en goed op hoogte brengen. Dan zal de afvoer die verder richting de HWA’s loopt, iets tegen lopen.