Schievestraat 51 Zevenaar
Google streetview afbeelding

Rapportage

Schievestraat 51, Zevenaar, Nederland

Gegevens
Werkdatum
13-05-2019
Werkbon nummer
192894
Opdrachtgever
Dhr. Keurentjes
Schievestraat 51
6901GH Zevenaar
Contactpersoon
Werkadres
Dhr. Keurentjes
Schievestraat 51, Zevenaar, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Stankoverlast toilet beneden.

Bevindingen

Put achter los gegraven, leiding afgerookt en met camera geïnspecteerd.
In de bocht onder het toilet zit een gat, en bij kraag asbest leiding.

Advies

Asbest leiding relinen. (kous plaatsen)

Download offerte