Varsseveldseweg 30 Lichtenvoorde
Google streetview afbeelding

Rapportage

Varsseveldseweg 30, Lichtenvoorde, Nederland

Gegevens
Werkdatum
14-12-2018
Werkbon nummer
188045
Opdrachtgever
Gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Contactpersoon
Werkadres
Bewoner
Varsseveldseweg 30, Lichtenvoorde, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Inspecteren bestaande riolering

Bevindingen

Vanaf laatste kolk in het weggetje achter de bakkerij gestart met de inspectie. kolk is laatste aansluiting van het riool, deze loopt niet verder door. zover te zien zitten alleen de kolken op deze leiding. leiding is van PVC rond 125. De leiding ligt naast de bakkerij erg verzakt. de leiding maakt op de hoek van het pand een verval richting hoofd riool. Leiding ligt bij de kolk op ca. 50 cm diepte. zie bijgevoegde tekening.

Advies

Advies is om de riolering vanaf het verval tot aan de hoek aan e achterzijde te vervangen om zo de verzakking eruit te halen. als hier nu een woning bij op aangesloten wordt is de kans op een verstopping groot.