Asterstraat 138 Doetinchem
Google streetview afbeelding

Rapportage

Asterstraat 138, Doetinchem, Nederland

Gegevens
Werkdatum
04-02-2019
Werkbon nummer
190772
Opdrachtgever
T. Anneveldt
Asterstraat 138
7004DS Doetinchem
Contactpersoon
Werkadres
T. Anneveldt
Asterstraat 138, Doetinchem, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Oorzaak lekkage.

Bevindingen

Leiding met camera geïnspecteerd.
Stand leiding is boven van elkaar af, vermoedelijk in het expansiestuk weg gezakt.

Advies

Standleiding / expansiestuk repareren.
Via de muur in de trappenkast toegang maken tot de standleiding.