Bronckhorststraat 19 Lichtenvoorde
Google streetview afbeelding

Rapportage

Bronckhorststraat 19, Lichtenvoorde, Nederland

Gegevens
Werkdatum
01-11-2018
Werkbon nummer
186984
Opdrachtgever
Gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Contactpersoon
Werkadres
Bewoner
Bronckhorststraat 19, Lichtenvoorde, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Reinigen en inspecteren van de riolering omdat deze vol staat

Bevindingen

Vanuit erfscheiding richting de straat door gespoten, na ca. 1 meter schoot verstopping los.

Met camera riool geïnspecteerd en een obstakel in de gresbuis gezien, geprobeerd om met speciale spuitkop (bulldog) dit obstakel weg te spuiten maar had geen succes.

Advies

Advies is om de afvoer in de stoep te vernieuwen en evt de erfscheidings put ook te vernieuwen.