Holterweg 138 Doetinchem
Google streetview afbeelding

Rapportage

Holterweg 138, Doetinchem, Nederland

Gegevens
Werkdatum
06-11-2018
Werkbon nummer
187049
Opdrachtgever
Buha BV
Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Contactpersoon
Dhr. J. Slager
0314377400
j.slager@buha.nl
Werkadres
Elver
Holterweg 138, Doetinchem, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

Huidige staat van de riolering bepalen

Bevindingen

Gedeelte van het riool is nog gres, en een gedeelte is PVC.

vanaf Hoofdriool tot in de berm is het riool gres, hier zitten op meerdere kragen stootranden. In de berm is het PVC, alleen zit hier een vernauwing en een vreemde aansluiting.

Advies

Advies is om de gehele riolering te vervangen