Welinkweg 3 Dinxperlo
Google streetview afbeelding

Rapportage

Welinkweg 3, Dinxperlo, Nederland

Gegevens
Werkdatum
03-12-2018
Werkbon nummer
187710
Opdrachtgever
gemeente Aalten
Hofstraat 8 Dinxperlo
Contactpersoon
Werkadres
De Woonplaats
Welinkweg 3, Dinxperlo, Nederland
Probleemstelling / doel onderzoek

In opdracht van de Woonplaats rioolinspectie uitgevoerd i.v.m. vaak voorkomende verstoppingen.

Bevindingen

Inspectie riool richting hoofd riool. In de weg zit een stoot rand deze leiding is van gres en ligt vol met kalk zie camera beelden. Op de weg markering aangegeven . In de stoep zit nog os hierna gaat het over van pvc na gres. Advies kalk uit spuiten en gres riool vervangen hier zal gezaagd moeten worden.

Advies

vervangen riool vanaf kop hoofdriool tot overgang pvc