Ontmoet onze nieuwe rijdende camera!

27 januari 2021 | Nieuws

Te Kloeze hanteert niet voor niets als kernwaarden: Vakkundig, Vriendelijk en Vernieuwend. In de laatste categorie past onze nieuwe rijdende camera.

Deze vernieuwende techniek biedt ons uitgebreide mogelijkheden bij rioolinspecties in riolering tot een diameter van ca. 600 mm. Met deze camera kunnen we het hoofdriool van gemeenten – en ook van bedrijven – inspecteren volgens de norm NEN-EN 13508-2+A1.

De rijdende camera vormt een mooie aanvulling op de camera’s die we nu al in gebruik hebben en maakt ons nog slagvaardiger. Nadat met de rijdende camera de inspectie is afgerond maken we een rapportage op van de geïnspecteerde riolering, met daarbij het nodige advies voor eventuele vervolgwerkzaamheden.

Reacties zijn gesloten.