Skip to main content

Als woningbouwvereniging ben je verzekerd van optimale serviceverlening voor riool en afwatering

Te Kloeze regelt het allemaal: van calamiteiten tot toekomstbestendige projecten

Als woningbouwvereniging sta je voor verschillende uitdagingen met betrekking tot de riolering en infrastructuur. Uiteraard verwachten bewoners dat je als woningcorporatie acute rioolproblemen direct voor hen oplost. De grootste uitdagingen liggen in de toekomst. Renovatie en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Net als klimaatverandering.

Te Kloeze Riooltechniek is een duurzame en betrouwbare partner voor woningcorporaties in Gelderland. Nu en in de toekomst. Je zult ervaren dat wij alles onder controle hebben en houden.

Ook graag samenwerken met Te Kloeze Riooltechniek?

Contactpagina

Partner voor ieder afwateringsprobleem

Te Kloeze Riooltechniek is een totale dienstverlener op het gebied van riolering en afwatering voor woningcorporaties in Gelderland.

Wij pakken ieder afwateringsprobleem voor je aan. Denk aan riolering, reiniging van dakgoten en aanleg van infrastructuur en natuurlijke afwatering. Wij voeren alle werkzaamheden uit die nodig zijn om er voor te zorgen dat al het water goed door blijft lopen. Van een snelle rioolservice tot innovaties in afwatering.

Acute rioolproblemen voor woningcorporaties worden direct vakkundig opgelost

Als woningbouwvereniging heb je het beheer over honderden tot duizenden woningen. En is er iets aan de hand is met het riool, verwachten huurders uiteraard dat je dit als woningbouwvereniging adequaat voor ze oplost.

Met een partner als Te Kloeze Riooltechniek ben je verzekerd van een goede rioolservice met 24/7 bereikbaarheid en een snelle reactietijd. Bewoners worden snel en professioneel geholpen en alles wordt netjes achtergelaten en gerapporteerd. Als corporatie heb je er verder geen omkijken naar.

Voor verschillende soorten problemen staat onze rioolservice klaar, zoals:

Kortom, ieder acuut riool- of afwateringsprobleem lost Te Kloeze Riooltechniek direct op.

Heldere afspraken in onderhoudscontract

Wij stellen ons verantwoordelijk op. Wanneer u besluit dat u het onderhoud van riolering onderbrengt bij Te Kloeze, dan moet u erop kunnen rekenen dat dit werk bij ons in goede handen is. Samen met uw corporatie willen wij zorgen dat wonen in een huurwoning voor bewoners betaalbaar blijft en uw vastgoed optimaal zijn waarde behoudt. Onze afspraken leggen wij vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Preventief onderhoud en renovatie op basis van rapportage

Bij iedere rioolservice aanvraag of calamiteit brengen wij in kaart:

 • wat de aanvraag was; zoals verstopping, lekkage of stankoverlast
 • waar de verstopping of lekkage zich bevond, zoals een volledige verstopping van het riool of alleen het toilet
 • wat de oorzaak was van de verstopping, zoals bijvoorbeeld gedrag van bewoners, kalkafzetting of een constructief gebrek
 • welke materialen gebruikt zijn voor riolering en afwatering, zoals PVC, gresbuis of beton
 • bijzonderheden, zoals of er mogelijk asbest mee gemoeid is

Deze data plotten we in een kaart. Zo weten we exact in welke gebieden er zich problemen voordoen.

Op basis van de database ontvang je als woningbouwvereniging niet alleen rapportages, maar ook advies over preventief onderhoud en renovaties. Wij weten waar actie benodigd is om riool- en afwateringsproblemen voor te zijn. Onze advisering helpt bij het opstellen van jaarplannen en het meerjarenbeleid van jouw wooncorporatie.

 

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en renovaties

Je krijgt van ons niet alleen duidelijk advies en plannen voor de toekomst. We voeren ze ook uit.

Enkele voorbeelden van renovatie- en onderhoudswerkzaamheden die Te Kloeze Riooltechniek voor jouw woningbouwvereniging kan uitvoeren:

 • preventieve reiniging van riolering
 • renovatie van riolering door relining, waardoor geen hak- en breekwerk nodig is
 • vervanging van verouderde materialen, zoals gresbuis en beton
 • aanpassingen in straatwerk
 • reiniging van dakgoten
Contact pagina

Advisering en aanleg bij nieuwbouw

Bij nieuwbouwprojecten helpen wij met het afwateringsproces. Vanuit de gemeente gelden er vaak voorschriften waar je als woningbouwvereniging aan moet voldoen. Hoe zorg je ervoor dat bij een nieuwbouwproject de afwatering van zowel afvalwater als regenwater duurzaam en toekomstbestendig wordt aangepakt? Daarin ondersteunen wij als partner.

Ook de uitvoer kan door Te Kloeze Riooltechniek perfect gedaan worden. We beschikken over alle kennis en materialen die nodig zijn om de gebouwen aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Niet alleen de aanleg van de riolering, maar ook alles er omheen kun je met een gerust hart aan ons overlaten. Zoals de aanleg van het straatwerk rondom de woningen en de aanleg van een natuurlijke afwatering.

Te Kloeze als innovatieve partner voor de toekomst

Met de klimaatveranderingen verandert er veel in de waterhuishouding. Droge zomers, zware plensbuien, hittestress in stedelijke gebieden. Als woningbouwvereniging wil je ook het welzijn van bewoners in de toekomst waarborgen.

Te Kloeze Riooltechniek is een innovatieve partner. Niet alleen beschikken we zelf over de modernste apparatuur, ook passen we de meest innovatieve methodes toe om ervoor te zorgen dat water- en afwatering in de toekomst geen probleem oplevert.

Enkele voorbeelden van mogelijke aanpassingen:

 • afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool
 • verbetering afwatering regenwater door aanpassing straatwerk en aanleg wadi’s
 • aanleg van infiltratiedrains voor een geleidelijke opname van regenwater door de bodem
 • ondergrondse opslag van regenwater
 • reiniging van afvalwater met IBA systemen en helolytenfilters

Financiële helderheid

Als woningbouwvereniging wil je weten welke kosten er gemaakt worden en welke investeringen in de toekomst nodig zijn.

Je wilt zekerheid in het uitgavenpatroon om overschrijding van budgetten te voorkomen. Voor een vast bedrag per woning kunnen alle risico’s van verstoppingen en afwateringsproblemen gedekt worden. Onze 24/7 rioolservice kan dan ten alle tijden ingeschakeld worden en als woningbouwvereniging levert dit geen onvoorziene kosten op.

Bij het opstellen van begrotingen voor renovaties, onderhoud en nieuwbouw helpt Te Kloeze Riooltechniek met budgettering. Zo kun je er op vertrouwen dat de juiste bedragen worden gereserveerd in de meerjarenbegroting.

Te Kloeze Riooltechniek als partner voor jouw woningbouwvereniging

Te Kloeze Riooltechniek is partner voor woningcorporaties in Gelderland. Wij zijn groot genoeg voor een hoge servicegraad. En klein genoeg om snel mee te schakelen. Wij hebben alle vakkennis, mankracht en materieel in huis om jouw corporatie te ontzorgen op het gebied van riolering en afwatering.

Te Kloeze Riooltechniek is zo’n 30 vakmensen sterk. Specialisten die werken met de beste apparatuur en de beschikking hebben over allerlei voertuigen en materieel uit eigen huis:

 • 15 rijdende voertuigen, voorzien van een hogedruk installatie
 • 4 rijdende materiaalvoertuigen met alle hulpstukken voor renovatiewerkzaamheden
 • 2 duowagens, ingericht voor renovatie en ontstoppen
 • 2 rioolcombi’s
 • een zuigaanhanger
 • eigen minigravers
 • eigen materiaal voor wegafzettingen
Contactpagina

Wil je als woningbouwvereniging ook profijt hebben van de serviceverlening van Te Kloeze Riooltechniek?

Neem contact op voor de mogelijkheden!