Skip to main content

Als autobedrijf wil je voldoen aan wet- en regelgeving zonder onnodige kosten

Te Kloeze zorgt voor de afwatering van werkplaatsen en wasstraten die aan alle eisen voldoet

Als autobedrijf mag je niet zomaar gebruik maken van het riool. Je moet voldoen aan wet- en regelgeving. Afvalwater moet gereinigd worden voordat het in het riool mag.

Te Kloeze Riooltechniek is er voor autobedrijven in Oost-Gelderland om te voldoen aan alle wet- en regelgeving zonder onnodige kosten.

Ook graag samenwerken met Te Kloeze Riooltechniek?

Contactpagina

Filtering afvalwater werkplaats

Door de lijngoot in de garage vloeien allerlei vloeistoffen weg. Olie, brandstof, maar ook schoonmaakmiddelen, zand en ander vuil. Dit mag niet rechtstreeks de riolering in vloeien. Tussen de afvoer van de lijngoot en het gemeentelijke riool moet een olie- en benzineafscheider geplaatst worden.

In de afscheider komt het afvalwater tot rust en kunnen zware deeltjes bezinken, terwijl olie en brandstoffen blijven drijven. Zo worden deze uit het afvalwater gefilterd.

De olie- en benzineafscheider moet voldoende capaciteit bieden om het verontreinigde water te zuiveren. Het water moet wel tot stilstand kunnen komen om te zuiveren. De benodigde capaciteit wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte van de werkplaats.

Naast de aanleg van het afvoerstelsel en de plaatsing van de olie- en benzineafscheider heeft deze ook periodiek onderhoud nodig. Daarbij worden de afvalstoffen uit de afscheider verwijderd en de afscheider onder hoge druk gereinigd. Vindt deze reiniging niet op tijd plaats, dan loopt de afscheider te vol, waardoor alsnog vervuild water het gemeenteriool in kan vloeien. In een dergelijk geval ben je alsnog in overtreding met alle mogelijke gevolgen van dien.

Filtering afvalwater wasplaats

Is er een wasplaats aanwezig, dan geldt ook hiervoor dat deze aan wet- en regelgeving moet voldoen. In de wasplaats is er sprake van vele liters vervuild water. Ook dit mag niet zomaar in het riool komen. Net als bij de werkplaats moet dit water eerst gereinigd worden.

De wasplaats moet tenminste aangesloten worden op een slibvanger en olie-afscheider. Een slibvanger moet het zand en vuil van de auto’s opvangen en een olie-afscheider vangt olie en vies water op. Ook filtert het reinigingsmiddelen uit het water.

Daarnaast maken steeds meer wasstraten gebruik van recycling van het afvalwater. Door een zuiveringsinstallatie te plaatsen wordt het afvalwater zover gezuiverd dat het geschikt is voor hergebruik. Daarmee wordt zo’n 95% water bespaard in verhouding tot wasstraten waarbij het water eenmalig wordt gebruikt. Te Kloeze Riooltechniek zorgt voor de aanleg en aansluiting van innovatieve zuiveringssystemen voor wasstraten.

Periodiek onderhoud en kosten

Als autobedrijf kan de wet- en regelgeving rondom de afvoer van afvalwater complex zijn. Je wilt gewoon dat het goed geregeld is en je geen zorgen hoeven maken of je wel voldoet aan alle plichten.

Te Kloeze Riooltechniek neemt het voor je uit handen. Wij zorgen voor de juiste filters met de goede capaciteit. En we komen deze periodiek onderhouden zodat je altijd binnen de normen blijft.

In welke frequentie we komen is afhankelijk van de vervuiling. Deze meten en rapporteren we bij iedere onderhoudsbeurt. Zo weet je zeker dat we op het juiste moment komen om toch aan de regelgeving te voldoen en onnodige kosten worden bespaard.

Contact pagina

Te Kloeze Riooltechniek als partner voor jouw autobedrijf

Te Kloeze Riooltechniek is partner voor autobedrijven in Oost-Gelderland. Wij zijn zo’n 30 vakmannen sterk. Vakmannen die werken met de meest innovatieve apparatuur en materialen. En die volledig op de hoogte zijn van geldende wet- en regelgeving voor de afvoer van afvalwater uit werkplaatsen en wasstraten.

Lees meer over Te Kloeze

Wil je als autobedrijf ook profijt hebben van de serviceverlening van Te Kloeze Riooltechniek?

Neem contact op voor de mogelijkheden!